Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Senaste

Pressmeddelande

2016-04-26

Pressinformationfrån årsstämma den 26 april 2016 i Concordia Maritime AB (publ)

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi.

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor

Marknadens utveckling

$13 969
2016-apr-22
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin
Rapport

Delårsrapport
1 januari–31 mars 2016

Mål och strategi

Läs mer om vår strategi för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i flottan.

Årsstämma

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hålls den 26 april i Göteborg.

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, två nybyggda IMOIIMAX-fartyg och ett suezmaxfartyg.

Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Bästa året sedan 2001.

IMOIIMAX

Flexibilitet i framkant