Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Senaste

Pressmeddelande

2015-11-24

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av MR-fartyg (eco-design)

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi.

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor

Marknadens utveckling

$20 517
2015-nov-20
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin
Rapport

Delårsrapport
1 januari–30 september 2015

Intervju med VD

Kim Ullman om utvecklingen – för Concordia Martime och marknaden överlag

Mål och strategi

Läs mer om vår strategi för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i flottan.

IMOIIMAX

Flexibilitet i framkant

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, två nybyggda IMOIIMAX-fartyg och ett suezmaxfartyg.