Aktieägare

Uppdaterad 2017-10-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,5 72,9
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,7 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Svenska Handelsbanken Markets 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Catella Bank 1,6 0,9
Morgan-Åke Åkesson 1,5 0,8
CBNY-DFA-INT SML CAP V 0,8 0,5
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–500 2 576 59,0%
501–1 000 667 15,3%
1 001–5 000 753 17,3%
5 001–10 000 152 3,5%
10 001–15 000 46 1,0%
15 001–20 000 34 0,8%
20 001– 135 3,1%
Totalt 4 363 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 11,2 6,4
Svenska ägare 88,8 93,6
Varav
- Institutioner 63,8 79,4
- Privatpersoner 25,0 14,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 71,0 83,4
20 största ägarna 76,1 86,4
50 största ägarna 82,5 90,0
100 största ägarna 87,0 92,6