Mål och måluppfyllnad

Safety first 

Mål 2017 Utfall 2017 Mål 2018
LTI 0 0 0
LTIF 0 0 0
Antal vettinginspektioner med fler än fem observationer (ägda fartyg) 0 0 0
Genomsnittligt antal vettingobservationer (hela flottan) <4 2,2 <4
Antal hamnstatskontroller som resulterat i kvarhållande i hamn 0 0 0
Antal piratrelaterade incidenter 0 0 0
Skada på egendom 0 3 0
Medical Treatment Case 0 2 0
Restricted Work Case 0 0 0
High Potential Near Miss 0 4 0
High Risk Observation 0 1 0

Miljömässigt ansvar

Mål 2017 Utfall 2017 Mål 2018
Oljespill, liter 0 0 0
Minskad bränsleförbrukning, mt/dygn (ägda fartyg)1) 0,3 0,97 0,3
CO2-reducering, mt  2 800 8 220 2 800
SOx-reducering, mt 36 68 36
Nox-reducering, mt 80 234 80
Minskning av utsläpp av partiklar, mt 0,9 3,0 0,9