Samarbete med Håll Sverige Rent

Plasten i havet är en av vår tids största miljöproblem och världshaven håller i snabb takt på att fyllas av skräp. Om ingenting görs nu kommer det finnas mer plast än fisk i havet år 2050. Våra svenska hav utgör tyvärr inga undantag. Havsströmmar gör att skräp från hela världen samlas i specifika områden, och bildar gigantiska skräpöar. 

I syfte att öka kunskapen om tillståndet för världshaven samarbetar Concordia Maritime sedan 2018 med den ideella organisationen Håll Sverige Rent (HSR).

”Det är livsavgörande för allas vår framtid att värna om haven och vi som rederi har här en viktig roll. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete finns såväl säkerhet, transporteffektivitet som arbetsgivaransvar, men vi vill också ta ett tydligt miljöansvar. Med utgångspunkt i respektive organisations position har Håll Sverige Rent och Concordia Maritime ett gemensamt intresse av att verka för att minska nedskräpningen och genom det minska problemet med plast i hav,” sägerOla Helgesson, CFO Concordia Maritime.

”Vi är många som måste samverka om vi ska kunna vända den negativa trenden med all plast som hamnar i våra hav. Att Concordia Maritime nu väljer att både stärka sin egen kunskap och medverka i skräpinsamlingar är goda nyheter”, säger Joakim Brodahl, Verksamhetschef HSR.

Vad vet du om skräpet i havet? Gör Håll Sverige Rents Quiz och se!
Concordia Maritime har tagit initiativ till en webbutbildning tillsammans med Håll Sverige Rent. Syftet är att sprida kunskap om plast i havet samt att öka engagemanget hos allmänhet och personal. I webbquizet nedan kan du testa dina kunskaper om skräp i havet. Samtidigt lär du dig också mer om det farligaste skräpet för djur i havet och vad som är den största källan till mikroplast i haven. Med quizet vill Concordia Maritime tillsammans med Håll Sverige Rent både upplysa och sprida kunskap kring den marina nedskräpningen och dess konsekvenser för miljön.

Lär dig mer och gör quizet!

Håll Sverige Rent-dagen
Som samarbetspartner med Håll Sverige Rent deltar Concordia Maritime rent praktiskt med plastinsamling. 2018 arrangerades en skräpplockningsaktivitet i Långedrag, strax utanför Göteborg. Aktiviteten ägde rum i samarbete med seglarklubben GKSS. Representanter från Concordia Maritime, andra Stena-bolag, medlemmar från GKSS och boende i närområdet hjälpte alla till att städa strandremsan längs med hamnen i Långedrag.

 

Läs mer om vår lyckade skräpplockningsaktivitet i Långedrag