Aktieägare

Per 2023-10-31

10 största ägarna
  Kapital, % Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Ponderus Invest AB 4,8 2,8
Avanza Pension Försäkring AB 4,3 2,4
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
SIX SIS AG 1,6 0,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,5 0,8
Bengt Stillström 1,1 0,6
Mikael Hermansson 1,0 0,6

 

Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 527 65,2
501–1 000 487 12,6
1 001–5 000 533 13,8
5 001–10 000 120 3,1
10 001–15 000 44 1,1
15 001–20 000 30 0,8
20 001– 132 3,4
Totalt 3 873 100,0

 

Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,7 5,0
Svenska ägare 91,3 95,0
Varav
- Institutioner 66,6 81,0
- Privatpersoner 24,7 14,1

 

Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 74,2 85,3
20 största ägarna 78,8 87,9
50 största ägarna 84,7 91,2
100 största ägarna 89,5 94,0