Utdelningspolicy

Bolagets policy är att dela ut minst 10% av vinsten efter skatt. Ambitionen är att dela ut mer än den miniminivå som policyn anger. Styrelsens förslag om utdelning till stämman inkluderar denna ambition men tar också hänsyn till bolagets finansiella ställning och kontantbehov till affärsprojekt.

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Resultat efter skatt, MSEK 51,9 62,9 95,8 -81,1 80,4 84,8 -356,0 -28,8 8,7 173,9 69,5
Utdelning, MSEK 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 23,9 0,0 0,0 23,9 23,9
Utdelning i % av resultat efter skatt 92 76 50 n/a 60 56 n/a 0 0 14 34
Direktavkastning, % 1,8 3,7 6,6 5,9 4,9 7,7 4,9 0,0 0,0 3,1 3,0