Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2013 på webben

Den engelska översättningen beräknas vara klar för publicering i mitten av april 2014.

Concordia Maritimes årsstämma hålls den 29 april 2014.

För IR-kontakt: Anna Forshamn, Ekonomidirektör, 031 855172 eller 0704 855172.