Concordia Maritime och Neste Oil säljer sina gemensamägda tankers, Stena Poseidon och Palva

Stena Poseidon och Palva är av modell panamax med 75.000 dwt, båda levererade från Brodosplit-varvet i Split år 2007. De ägs idag till lika delar i två joint venture-bolag av Concordia Maritime och Neste Oil. Båda fartygen har hyrts ut på time charter till Neste Oil sedan 2007.

”Vi är mycket nöjda med den här affären, som stödjer vår strategi med fokus på spot-marknaden för vår P-MAX flotta. Försäljningen kommer att påverka resultatet positivt för Concordia Maritime och realiseras under andra kvartalet,” säger Kim Ullman, VD, Concordia Maritime.

Tekniska data för Stena Poseidon och Palva:

Längd 228 m, bredd 32 m, djupgående (design) 12,2 m, dödvikt 75.000 ton.