Concordia Maritime tecknar samarbetsavtal med Shell

”Generellt utvecklas marknaden för produkttankers väl och enligt planerad flottdisposition. Vi är självklart mycket nöjda med den här affären, som inger goda förhoppningar om bättre utnyttjandegrad,” säger Kim Ullman, VD Concordia Maritime.

Stena Penguin (byggår 2010) och Stena Progress (byggår 2009) är två av de tio P-MAX-fartyg, som ingår i Concordia Maritimes flotta. Fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.