Delårsrapport 1 january – 30 september 2014

Totala intäkter, MSEK                        405.4 (372,1)
EBITDA, MSEK                                  160.5 (135,5)
Rörelseresultat, MSEK                           54.2 (27,4)
Resultat efter skatt, MSEK                       25.3 (2.0)
Resultat per aktie, MSEK                       0.53 (0.04)
EBITDA, MUSD                                      24.0 (20.8)
Disponibel likviditet*, MSEK               358.3 (358.7)

*Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga