INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Delårsrapport Q2 2014 (publiceras den 14 augusti 2014) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Anna Forshamn, Finansdirektör