Stena skänker fartygsmodell till Musée National de la Marine i Paris och sätter fokus på säker sjöfart och rena hav

Vid ceremonin på Musée National de la Marine deltog ledningen från Stena-Sfären, Total Shipping Division, BRS (Barry Rogliano Salles), Musée National de la Marine och svenska ambassadören i Paris, samt andra representanter från såväl franskt som svenskt näringsliv.

Produkttankern Stena Paris ägs liksom nio systerfartyg av det i Stockholm börsnoterade rederiet Concordia Maritime, där Stena är majoritetsägare. Fartyget är byggt år 2005 på Brodosplit varvet i Kroatien och är ett av världens säkraste och mest ekonomiska tankfartyg vad gäller transportkapacitet. Den ursprungliga affären mellan Stena-Sfären och Total initierades av skeppsmäklare BRS.

"Låt oss se Stena Paris som en viktig och god symbol för svenskt och franskt samarbete och för säker sjöfart världen över. För mig personligen är det här en högtidlig stund och vi är tacksamma över möjligheten att lyfta den marina säkerheten som alltid varit en av våra allra största drivkrafter", kommenterar Dan Sten Olsson, VD, Stena AB.

Den skänkta modellen, som är en exakt kopia av originalfartyget Stena Paris ingår nu som en del av Musée National de la Marines stora fartygssamling inom modern sjöfart.

Fakta om P-MAX

De tio systerfartygen är Stena Paris, Stena Premium, Stena Polaris, Stena Performance, Stena Provence, Stena Progress, Stenar Perros, Stena President, Stena Primorsk och Stena Penguin. Fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder. Ett avsevärt bredare skrov innebär en stor lastflexibilitet och att lastförmågan ökar med 30 procent.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:

Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.

För mer information, kontakta:

Kim Ullman
VD, Concordia Maritime AB
Mobil +46 704 85 50 03
E-post: kim.ullman@concordiamaritime.com 

Erik Hånell
VD, Stena Bulk AB
Mobil +46 704 85 50 02
E-post: erik.hanell@stenabulk.com