Concordia Maritime tar leverans av IMOIIMAX-fartyget Stena Important

Stena Important levererades idag den 15 oktober från det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou. Fartyget, som är en MR-tanker på 50.000 DWT enligt IMOIIMAX-modell ingår i en serie av tio likadana fartyg, varav två ägs av Concordia Maritime.

Kemikalie- och produkttankern är logistiskt mycket flexibel och fraktar såväl olje- och petroleumprodukter som vegetabiliska oljor och kemikalier.

Stena Important
ankommer hamn i Europa för lossning i början av december då även dopceremonin planeras äga rum.


“Vi är mycket glada att nu ta leverans av Stena Important, som representerar nästa generations kemikalie- och produkttankers. Vårt första fartyg i denna serie, Stena Image har opererats i Stena Wecos globala logistiksystem sedan april i år och har redan levererat över förväntan. IMOIIMAX-fartygen är en positiv fortsättning på vår framtidssatsning och sätter en ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. Vi ser fartygen som ett viktigt led i en långsiktig expansion och utveckling av vår flotta”, kommenterar Kim Ullman, CEO Concordia Maritime.

Den tekniska utvecklingen av IMOIIMAX-konceptet har tagits fram av Stena Teknik tillsammans med varvet GSI och ordern placerades år 2012 av Stena Bulk. Första fartyget, Stena Impression döptes i början av februari i år i Singapore och därefter har Stena Image och Stena Imperial levererats under innevarande år. Leverans av resterande sex fartyg kommer att ske med avslut under år 2017. Alla tio IMOIIMAX-fartygen kommer att gå i Stena Wecos globala logistiska system, där det nu kommer att finnas ett drygt sextiotal andra fartyg. http://www.stenaweco.com/

Tekniska fakta för ett IMOIIMAX-fartyg:
Längd 183 meter; Bredd 32 meter; Dödvikt 50.000 ton


För ytterligare material, se Concordia Maritimes hemsida,
http://www.concordiamaritime.com/sv/flotta/imo2max/

För mer information, v.v. kontakta:
Kim Ullman
VD
Concordia Maritime AB&
Tel +46 31 855003
Mobil +46 704 855003

Email
kim.ullman@concordiamaritime.com

Concordia Maritime
är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor.
B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com 

PDF