Inbjudan till telefonkonferens/audiosändning

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
28 april 2015, kl 16.00 CEST.

Delårsrapport Q1 2015 (publiceras den 28 april 2015) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på: +46 8 566 427 00

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_0428_Concordia_Maritime_Q1_Report/view


Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Bokslutskommunikén via Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.


Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

www.concordiamaritime.com

PDF