ABN AMRO ser återhämtning på produkttankmarknaden från 2018

I en färsk analys av Scorpio Tankers spår den holländska banken ABN AMRO en återhämtning på produkttankermarknaden från 2018 och framåt. Slutsatsen är i linje med Concordia Maritimes uppfattning om marknadens framtida utveckling.

På utbudssidan ser ABN AMRO att flottans tillväxt nu minskar samtidigt som den stadigt ökade efterfrågan på transporter väntas fortsätta. Sammantaget skapar detta förutsättningar för en återhämtning på såväl intäktssidan som på tillgångsvärden. Även externa faktorer som ny lagstiftning kring ballastvatten och svavelutsläpp, lagernivåer och utvecklingen av handelsrutter kan enligt ABN AMRO bidra till att ytterligare stärka marknadens återhämtning och samtidigt bidra till stigande spotrater.

”Vi delar denna mer nyanserade bild av marknadens utveckling framöver. 2017 kommer sannolikt bli ett relativt svagt år, men från 2018 och framåt tror vi på en successiv stärkning av marknaden. Det är utifrån detta scenario vi grundar vår strategi och våra aktiviteter”, kommenterar Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.