Concordia Maritime har Sveriges bästa årsredovisning

Concordia Maritime tar hem guld i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning i klassen Nasdaq Small Cap.

-Vår inställning till årsredovisningen är att det är mycket mer än en sifferredovisning. Vi vill förklara vår bransch, beskriva marknaden och vårt bolags möjligheter och utmaningar. Ett team med koncernredovisningschef, CFO och VD jobbar tillsammans med Solberg fram årsredovisningen. Detta visar sig vara ett vinnande koncept. säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.

Bakom priset, som nu delas ut för 55:e året i rad, står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. Syftet är att lyfta bolag som på ett transparent, tillförlitligt och ärligt sätt kommunicerar finansiell information. I årets tävling har 310 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm bedömts.

Juryns motivering: ”En av de främsta styrkorna är den enkelhet och goda pedagogik som genomgående präglar årsredovisningen. Årsredovisningen omfattar ca. 100 sidor, vilket numera måste betraktas som ett relativt begränsat omfång. I en värld där alltmer omfattande legala krav leder till svällande årsredovisningar, lyckas Concordia Maritime på ett komplett och intresseväckande sätt beskriva alla aspekter av sin verksamhet. En extra eloge ger vi för att bolaget, trots att årsredovisningen publicerades redan den 20 mars, hunnit få med förhållandevis riklig information om hur Coronaviruset förväntas påverka verksamheten”.

-Tycker man om det man gör, gör man det ofta bra, avslutar Kim Ullman, VD på Concordia Maritime.

Mer om tävlingen här: http://sverigesbastaarsredovisning.se

Länk till årsredovisningen.