”Över älven och ut på världshaven” – historien om Concordia Maritime

Idag släpps ”Över älven och ut på världshaven”, den kompletta historien om Concordia Maritimes resa från grundandet 1888 fram till idag – en historia om entreprenörskap, svensk sjöfart och framväxten av rederinäringen som egen näringsgren.

”Över älven och ut på världshaven” – historien om Concordia Maritime

Boken är skriven av tre av Sveriges främsta sjöfartsförfattare, Krister Bång, Rickard Sahlsten och Thomas Taro Lennerfors.

Finns att beställa på Breakwater.se.

Boken släpps i samband med firandet av Klubb Maritimes 60-årsjubileum. Som ett sätt att uppmärksamma jubileet ordnas i år evenemanget ”Sjöfartens dagar” 19–21 maj i Göteborg. Under de tre dagarna hålls ett stort antal seminarier och föreläsningar. Syftet är att samla sjöfartsintresserade från hela Norden. Jubileet firas tillsammans med den norska systerföreningen Skipet, vilket i år firar 50-årsjubileum.