PressRelease 2018-02-27

Concordia Maritime ansluter sig till World Ocean Council för hållbar sjöfart

Rapport

Bokslutskommuniké
1 januari–31 december

Capital Link Webinar

Kim Ullman i webinar om tankmarknadens  utveckling

2018-03-16

Marknadens utveckling

$10 695
2018-mar-09

Market update: 5 Mars

"Små förbättringar inom produkttank - fortsatt tungt för råoljetankers"

Vår fartygsflotta

Captal Link’s podcast

Hur kommer hårdare miljökrav påverka shippingindustrin?

Kalender

Q1 2018, Bolagsstämma 24 april 2018
Q2 2018 14 augusti 2018 
Q3 2018 8 november 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

mercy Ships Cargo Day 2017

Concordia Maritime
stöder Mercy Ships
Cargo Day