PressRelease 2021-10-05

Principöverenskommelsen med långivande banker fullföljs – Concordia Maritime ingår avtal avseende nya lånevillkor

Q2 2021

Delårsrapport Q2

ABGSC Investor Day september 2021

Presentation vid
ABGSC Investor Day
14 september

2021-10-27

Marknadens utveckling

$4 780
2021-10-22
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

Samhällsengagemang

Global Mercy har levererats

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Delårsrapport Q3 2021 3 nov 2021
Bokslutskommuniké 2021 10 feb 2022
Delårsrapport Q1 samt
årsstämma 2022
27 apr 2022
Delårsrapport Q2 2022 17 aug 2022
Delårsrapport Q3 2022 10 nov 2022

Mål och strategi

En hållbar tanksjöfart