PressRelease 2018-12-18

Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg

Presentation

Concordia Maritime besöker Aktiespararnas årsmöte

Den 16:e januari presenterar VD Kim Ullman företaget på Aktiespararnas årsmöte.

Podcast: Capital Link Januari 2019

Podcast om Concordia Maritimes hållbarhetsinitiativ

2019-01-18

Marknadens utveckling

$15 917
2019-01-11

Market update: 21 december

Stark avslutning på året

Video

"Se filmen om Concordias hållbarhetsarbete"

Quiz

Vad vet du om skräpet i havet? 

Gör Concordia Maritimes och Håll Sverige Rents quiz

Kalender

Q4 2018 30 januari 2019 
Årsredovisning 2018 21 mars 2019
Q1 2019 25 april 2019 
AGM 25 april 2019

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Rapport

Årsredovisning 2017