Om Concordia Maritime

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

Vår landorganisation består av ett fåtal personer. En stor del av det dagliga operativa arbetet i form av befraktning och bemanning köps istället in från samarbetspartners främst inom Stena Sfären. Det nära samarbetet innebär att verksamheten kan bedrivas kostnadseffektivt samtidigt som vi får tillgång till världsledande kompetens inom samtliga sjöfartens områden: från skeppsbyggnation och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation. Läs mer.