Milstolpar

2024

Concordia Maritimes B-aktie avnoterad från Nasdaq Stockholm.

2023

Avyttring av tre P-MAX-fartyg.

2022

Erik Lewenhaupt ny VD. Avyttring av sex P-MAX-fartyg och ett suezmax-fartyg.

2021

Avyttring av de två IMOIIMAX-fartygen Stena Image och Stena Important.

2020

Implementering av IMO2020

2019

Refinansiering av åtta P-MAX-fartyg

2018

Försäljning av andelar i inkontrakterade Suezmaxfartyg

2017

Tecknande av sale & leasebackavtal avseende IMOIIMAX-fartyget Stena Important. Inkontraktering av MR (ECO)-fartyg. 

2016

Under året tecknades så kallade sale & leasebackavtal avseende IMOIIMAX-fartyget Stena Image och suezmaxtankern Stena Supreme. Under året tecknades även två separata avtal avseende refinansiering av P-MAX-fartygen.

2015

Stena Image, det första av två beställda IMO2MAX-fartyg, levererades i april från kinesiska varvet Guangzhou Shippingyard International. Det andra, Stena Important, levererades under det fjärde kvartalet 2015.

2014

Kim Ullman utses till ny vd för Concordia Maritime. Panamaxfartygen Stena Poseidon och Palva såldes till Transport Maritime St-Laurent Inc.

2013

I september/oktober gick P-MAX Stena Polaris, som första P-MAX-fartyg, med den första lasten av nafta från Finska Gulfen till Sydkorea via Nordostpassagen.

2012

Suezmaxfartyget Stena Supreme levererat från Samsung Heavy Industries i Sydkorea.

Beställning av två produkt- och kemikalietankfartyg av IMOIIMAX-typ på vardera 50 000 dwt från Guangzhou Shipyard i Kina isamarbete med Stena Weco

2011

Concordia Maritime deltar i inbefraktning av två Aframax-fartyg. Leverans av Stena Premium som går direkt in i ett treårskontrakt. Uppgraderar två fartyg till IMO III-klass.

2010

Beställning av nytt Suezmax-fartyg. Stena Penguin och Stena Polaris levereras och bägge inleder treårskontrakt för transporter av raffinerade produkter.

2009

Concordia Maritimes produkttanker Stena Progress döptes vid Brodosplitvarvet i Split. Efter leverans går fartyget på fem års charter för det franska energibolaget Total. Stena Progress är det sjunde fartyget i en serie av tio i P-MAX-serien.

2007

Fyra nya fartyg levererades under året. Stena Poseidon och Palva som båda är Panamax-fartyg samt Stena President och Stena Perros som båda är av typen P-MAX. Alla fyra är långtidschartrade.

2006

Två ytterligare P-MAX tankfartyg med en dwt på 65 200 beställs från Brodosplit Shipyard i Kroatien.

2005

Stena Paris blir det första P-MAX-fartyget att sjösättas. Hon går direkt in på långtidskontrakt för franska olje- och gasföretaget Total.

2004

De två sista VLCC-fartygen i Concordia-klassen, byggda under 1970-talet, såldes till SBM för konvertering till offshoreanvändning efter 30 års problemfri drift.

Nybeställning av två Panamax-tankfartyg i isklass 1A på 50/50-bas tillsammans med Fortum, Finland, mot ett 10-årigt charteravtal med Fortum.

Arlington Tankers introducerades på New York-börsen. Båda V-MAX-fartygen såldes med 5-8 års time-charter tillbaka.

2003

Sex produkttankfartyg på 65 200 dwt med Stenas P-MAX-konstruktion beställdes från Brodosplit-varvet i Kroatien.

2001

Stenas V-MAX-fartyg Stena Vision och Stena Victory levererades och långtidschartrades av Sunoco, Philadelphia.

1998

Det första tankfartyget av MAX-klass beställdes. Hyundai Heavy Industries fick uppdrag att bygga två VLCC med den nya revolutionerande V-MAX-konstruktionen och med vardera 313 000 dwt.

1989

Universe Tankships' (Daniel K Ludwig) VLCC-flotta på 6 fartyg förvärvades för klumpsumman 200 MUSD inklusive långtidscharter för Texaco.

1988

Världens femte och sjätte största fartyg, Stena King och Stena Queen på vardera 458 000 dwt, inköptes och införlivades med flottan som därefter uppgick till sammanlagt 3,5 miljoner dwt.

1984

Concordia Maritime bildades och noterades på Stockholmsbörsen. En tredjedel av aktierna såldes till allmänheten.