Utvecklings- och karriärmöjligheter

Utöver obligatorisk utbildning kopplat till säkerhetsområdet arbetar Concordia Maritime tillsammans med NMM för att ge anställda möjligheter till kompetensutveckling inom andra områden samt erbjuda olika karriärval.

Det innebär i praktiken att det finns möjligheter för sjömän att arbeta i land i olika stabsbefattningar. För de sjömän som vill avancera i graderna finns tydligt utlagda karriärvägar, vilket både NMM och Concordia Maritime uppmuntrar till.