Concordia Maritime finansierar Suezmax

”Vi bedömer att det är korrekt att säkra finansieringen för detta fartyg nu. Det är också glädjande att vi gör den med två av de bra banker med vilka vi har mycket goda relationer” säger ekonomidirektör Göran Hermansson.

 Fartyget, som ingår i en serie om sju fartyg som projekterats av Stena Bulk, beställdes i mars 2010. Avsikten är att fartyget skall sysselsättas på den öppna marknaden via Stena Sonangol Suezmax Pool.

 ”Concordia Maritime har en god finansiell ställning. Detta innebär att vi har investeringskapacitet och beredskap för såväl nya projekt som intressanta affärstillfällen som kan komma som ett resultat av de utmanande sjöfartsmarknaderna” säger VD Hans Norén.