Dop och leverans av Stena Polaris

Stena Polaris är det åttonde fartyget i den s k P-MAX-serien och det första av två P-MAX med
högsta isklass, 1A.

Även systerfartygen Stena Penguin med planerad leverans kvartal 4, 2010 och Stena Premium planerad för leverans kvartal 1, 2011 är kontrakterade för tre år av ST Shipping.

Gudmor var Helle Andersen, hustru till Jan Andersen, shippingchef ST Shipping.


P-MAX-fartygen har följande tekniska data:

Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 ton.