Leverans av Stena Penguin

I augusti döptes Stena Penguin vid en högtidlig ceremoni i Split. Gudmor var Barbara Walter, hustru till skeppsmäklare Gilbert Walter, som förmedlat affären med varvet.                    

Även de två systerfartygen P-MAX Stena Polaris, som levererades i februari i år och Stena Premium planerad för leverans i början av 2011 är kontrakterade för tre år av ST Shipping.           

Samtliga övriga åtta fartyg i P-MAX-serien är utkontrakterade på mellan tre och tio år från leveransdatum. Flottan opererar på olika geografiska marknader runt om i världen, med såväl lätta som tunga oljeprodukter, samt råolja.                      

Det första fartyget av P-MAX-design levererades 2005 från varvet i Brodosplit. Fartygen har dubbelskrov, optimal korrosionskontroll, två maskinrum med fullständig vatten- och brand-integritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarhet och en integrerad brygglayout för att underlätta säker navigering i trånga farleder är av stor betydelse. Stena Penguin är det andra fartyget i serien med isklass 1A.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.