Kim Ullman ny VD för Concordia Maritime

– Efter en metodisk sökprocess under hösten, både externt och inom Stena AB gruppen, är styrelsen mycket nöjd med att Kim Ullman accepterat att ta över rodret i Concordia Maritime. Det finns knappast någon inom nordisk tanksjöfart som har en mer gedigen meritlista än Kim. Jag är övertygad om att hans energi och kunnande kommer att leda till en positiv lönsamhetsutveckling i bolaget, säger Carl-Johan Hagman, styrelseordförande i Concordia Maritime.

En rad nyckelbefattningar
Kim har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt sjöfarten. Han rekryterades redan 1983 till Stena Bulk som befraktningschef och har genom åren haft en rad nyckelroller i företaget, bland annat som vice VD sedan 1987.

Kim var en av initiativtagarna och drivkrafterna i bildandet av den strategiska shipping-alliansen med Texaco (StenTex) i mitten av 1990-talet och var också VD för detta bolag mellan 2000 och 2005 med stationering i Houston. Under denna tid var han också med och skapade suezmax-poolen Stena Sonangol Suezmax Pool. Han återvände till Göteborg i rollen som vice VD med ansvar för affärsstrategi. Han var även VD för Stena Weco som numera är en av huvudaktörerna inom kombinationssjöfart petroleumprodukter och vegetabiliska oljor. Sedan 2012 har han som VD för Stena LNG varit ansvarig för Stenas nyinvestering i gastransporter.

Ljusa framtidsutsikter

– Jag ser fram emot att anta den spännande utmaningen att leda Concordia Maritime in i nästa utvecklingsfas. Fokuseringen på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor ligger helt rätt i tiden, säger Kim Ullman.

Carl-Johan Hagman tillägger:

– Concordia Maritimes strategi kommer även fortsättningsvis att bygga på de styrkor som skiljer bolaget från andra rederier i motsvarande storlek, till exempel tillgången till Stenas tekniska avdelningar och Stena Bulks globala nätverk av operatörer och befraktare. Vi har dessutom en förstklassig flotta med världsledande besättningar vad gäller kvalitet och säkerhet.

För mer information:

Carl-Johan Hagman                                                Kim Ullman
Styrelseordförande                                                 Mobil 0704 855003
Mobil 0704 855112                                                                                                  

Denna information är sådan som Concordia Maritime AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.