Concordia Maritime tecknar nytt avtal med Total

Som en del av avtalet återlevereras nu enligt gemensamt överenskomna villkor P-MAX Stena Progress, som också varit kontrakterat till Total. Stena Progress körs nu i Stena Wecos
system på den öppna marknaden för produkttankers, en marknad som fortsätter utvecklas på ett positivt sätt.

”Vi är väldigt nöjda och stolta över att Total nu tar tillbaka
Stena Paris i sin trafik. Fartyget är mycket lämpligt för den typ av transport där hon nu ska användas och kommer att bidra till en lönsam optimering, ”säger Kim Ullman, VD, Concordia Maritime.

Stena Paris med byggår 2005 är av P-MAX-design. Denna design har tagits fram i samråd med Total, vilket bidrar till att den är specifikt lämpad för den rutt där hon nu ska gå.

Stena Paris är ett av tio P-MAX-fartyg, som ingår i Concordia Maritimes flotta. Fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.