Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Totala intäkter, MSEK                                 301,4 (246,7)

EBITDA, MSEK                                           138,2 (90,0)

Rörelseresultat, MSEK                                68,1 (18,2)

Resultat efter skatt, MSEK                          52,3 (1,4)

Resultat per aktie, SEK                                1,10 (0,03)

EBITDA, MUSD                                            21,2 (13,9)

Disponibel likviditet*), MSEK                      362,0 (384,6)

*Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Kim Ullman, VD, 0704 855003
Anna Forshamn, Finansdirektör, 0704 855172