INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Delårsrapport Q1 2014 (publiceras den 29 april 2014) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Anna Forshamn, Finansdirektör

Telefon: 

I Sverige        0200883086     alt     0850336424

Från UK         08000730438   alt     08444934492

Övriga           +44 (0) 1452 561488         

Konferenstitel: Concordia Maritime

För inspelad version:

I Sverige        0200899157   alt       0850635742
Från UK        08443386600 alt       08009531533
Övriga           +44 (0)1452550000

Inspelad telefonkonferens är tillgänglig tom 20140529.