INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Delårsrapport Q3 2014 (publiceras den 12 november 2014) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på: +46 851 99 90 30

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

http://wms.magneetto.com/wonderland/2014_1112_Concordia_Maritime_/view

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av Q3-rapporten antingen via audiosändningen på ovannämnda adress eller via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.