Concordia Maritime tar leverans av nästa generations kemikalie- och produkttanker

Idag onsdag 8 april levereras Stena Image, Concordia Maritimes första kemikalie- och produkttanker enligt IMOIIMAX- konceptet från det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou.

Fartyget är en MR-tanker på 50.000 DWT och utrustad med 18 lika stora tankar för vardera 3.000 m3 med möjlighet att frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier som olje- och petroleumprodukter. Tack vare den innovativa tekniska designen är bränsleförbrukningen i servicefart totalt 10-20 % lägre jämfört med andra fartyg av motsvarande storlek. Stena Image , som kommer att döpas imorgon torsdag 9 april ingår i en serie av tio likadana fartyg, varav två ägs av Concordia Maritime.

“Vi är mycket nöjda att nu ta leverans av Stena Image, som på många sätt representerar den nya generationens kemikalie- och produkttankers. Speciellt då med avseende på bränsleeffektivitet, lastkapacitet och säkerhet. Stena Image, som en del av IMOIIMAX-konceptet intar en frontposition vad gäller alla dessa tre aspekter och sätter ny standard i både våra kunders såväl som våra egna intressen”, kommenterar Kim Ullman, CEO Concordia Maritime.

IMOIIMAX-konceptet har tagits fram av Stena Teknik tillsammans med varvet GSI och ordern placerades år 2012 av Stena Bulk. Första fartyget, Stena Impression döptes i början av februari i år i Singapore och resterande åtta fartyg kommer att levereras med avslut under år 2017. Alla tio IMOIIMAX-fartygen kommer att gå i Stena Wecos globala logistiska system, där det också finns ett femtiotal andra fartyg.

 Några av de tekniska lösningar som medför en effektivare energiförbrukning och en ökad logistisk flexibilitet:

 • Automatisk bränslejustering av huvudmaskin
  Med hjälp av ett autojusterande system anpassas bränsleinsprutningen till förbränningsprocessen i varje cylinder kontinuerligt för optimal prestanda i huvudmaskin.
 • Effektivare värmepanna med återvinning från flera värmekällor
  Fartyget är också utrustat med en så kallad flerkällsvärmepanna som återvinner energin i avgaserna från huvudmaskin och hjälpkärrorna; en av de första installationerna i sitt slag. Värmepannan kan också köras på brännolja, vilket kan användas i hamn då fartyget ej behöver starta de större värmepannorna för uppvärmning av fartyget. Detta tillsammans med den automatiska bränslejusteringen på huvudmaskinen och justerbara hjälpkärror resulterar i en mycket effektiv energiförbrukning.
 • Tillvaratagande av energiförluster vid propellern
  Alla propellrar förlorar en del energi i det roterande vattnet som uppstår akter om propellern. IMOIIMAX tillvaratar energiförlusterna med hjälp av en Hub Vortext Absorbing Fin.
 • Aerodynamisk utformning av bostadsdel och brygga
  I hårt väder kan vindmotståndet bli betydande. Genom strömlinjeformad design av bostadsdel och brygga har vindmotståndet mindre påverkan hos IMOIIMAX än hos liknande andra fartyg.
 • Alla lasttankar är designade för att passa alla typer av laster som fartyget kan frakta
  En IMOIIMAX har 18 lasttankar. Alla lika och designade för att rymma maximalt 3.000 m3, dvs den mängd som är högst tillåten för de speciallaster fartyget kan frakta.
 • Ett effektivt tankrengöringssystem
  En effektiv spolanordning är installerad vilket innebär att rengöringsprocessen maximeras och eftersom fyra tankar i taget kan spolas minimeras tiden mellan lossning och lastning.

Tekniska fakta för ett IMOIIMAX-fartyg:

Längd 183 meter; Bredd 32 meter; Dödvikt 50.000 ton

För ytterligare material, se Concordia Maritimes hemsida.

För mer information, v.v. kontakta:
Kim Ullman
VD
Concordia Maritime AB
Tel +46 31 855003
Mobil +46 704 855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Ladda ned denna pressrelease som PDF.

Pressbilder på Stena Image finns tillgängliga för nedladdning här.