Concordia Maritime tecknar 2-årigt tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av ett P-MAX-fartyg. Avtalet är på två år och gäller från och med månadsskiftet januari/februari 2016. Kontraktspartner är ett kinesiskt shippingföretag.

Kontraktet ligger helt i linje med vår flott- och intjäningsstrategi. Vi drar nu nytta av den starka marknaden och kontrakterar ut ett av våra P-MAX-fartyg över en längre period. Därmed säkerställer vi en god intjäning för fartyget under de kommande två åren, samtidigt som vi på ett väl avvägt sätt balanserar exponeringen mot spotmarknaden”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Fartyget kommer huvudsakligen användas för att transportera tyngre oljeprodukter mellan Korea, Japan och Kina. Flera av de aktuella hamnarna i området är relativt grunda, vilket gör P-MAX-fartyget väl lämpat. Med sitt grunda djupgående och sin höga lastkapacitet kommer P-MAX-fartyget möjliggöra effektiva transporter av stora volymer.

Målet för fartygen i P-MAX-flottan är just att styra sysselsättningen mot trader och befraktningssystem där fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt och där det finns möjlighet att uppnå premiumrater. Det nu ingångna kontraktet visar på styrkan i denna nischstrategi – även när det gäller transporter av tyngre oljeprodukter", säger Kim Ullman.

För mer information, v.v. kontakta:

Kim Ullman
VD Concordia Maritime AB
Tel +46 31 855003
Mobil +46 704 855003
Email: kim.ullman@concordiamaritime.com

Concordia Maritime
är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

PDF