Concordia Maritimes IMOIIMAX-tanker Stena Image döpt i Guangzhou

Concordia Maritimes första kemikalie- och produkttanker, Stena Image, döptes i torsdags på det kinesiska fartygsvarvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International). Fartyget är en MR-tanker på 50.000 DWT av s k IMOIIMAX-modell som är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt  koncept, nu med extra stor lastflexibilitet och ännu lägre bränsleförbrukning.


Stena Image. Foto: Kristofer Hultén

“Med leveransen av Stena Image börjar en ny era för Concordia Maritime. Vi disponerar redan en väl sammansatt och högkvalitativ flotta, men med tillkomsten av IMOIIMAX-fartygen, som är nästa generations kemikalie- och produkttanker, blir vårt erbjudande än mer sofistikerat och intressant på morgondagens spännande produkttankermarknad,” kommenterar Kim Ullman, VD Concordia Maritime.

Ett drygt hundratal gäster hade samlats i den regntunga mångmiljonstaden Guangzhou på Kinas sydkust för att närvara vid den högtidliga dopceremonin av Stena Image. Gudmor, MD PhD Selma Olsson Åkefeldt, dotter till Stena-koncernens huvudägare Dan Sten Olsson döpte fartyget traditionsenligt och avslutade med en önskan”… må lycka och framgång vara med henne och alla som seglar med henne”. Nu har fartyget med kapten Jaroslaw Aniszewski och hans besättning ombord lämnat varvet i Guangzhou för att helt enligt plan påbörja sin jungfruresa från Fjärran Östern till Europa.


Gudmor, Selma Olsson Åkefeldt, MD PhD.
Foto: Kristofer Hultén

”IMOIIMAX-konceptet bygger vidare på en redan väl förankrad kommersiell verklighet där nu ännu större fokus lagts på ökad lastflexibilitet och lägre energiförbrukning, två faktorer som borgar för såväl affärsmässig som teknisk framgång”, tillägger Kim Ullman.

Stena Teknik tillsammans med varvet GSI har infört ett stort antal innovativa tekniska lösningar, som bl a medfört att bränsleförbrukningen i servicefart är totalt 10-20 % lägre jämfört med andra fartyg av motsvarande storlek. Vidare har fartygen 18 olika tankar om vardera 3.000 m3 så att de kan transportera fulla IMO2 laster och kombinera såväl vegetabiliska oljor och kemikalier, som olje- och petroleumprodukter. Detta resulterar i stor logistisk flexibilitet.


Ledning och representanter för Concordia Maritime,
Stena och GSI tillsammans med kaptenen. Foto: Kristofer Hultén

Leverans av ytterligare ett likadant Concordia Maritime-ägt fartyg, Stena Important beräknas äga rum i oktober 2015. Ordern på de två IMOIIMAX-fartygen lades år 2012 och motsvarar en investering på totalt ca 78 MUSD. Båda IMOIIMAX-fartygen opereras av och kommer att gå i Stena Wecos globala logistiska system, där det också finns ett sextiotal andra fartyg. http://www.stenaweco.com

Några av de tekniska lösningar som medför en effektivare energiförbrukning och en ökad logistisk flexibilitet:

  • Automatisk bränslejustering av huvudmaskin
  • Effektivare värmepanna med återvinning från flera värmekällor
  • Tillvaratagande av energiförluster vid propellern
  • Aerodynamisk utformning av bostadsdel och brygga
  • Alla lasttankar är designade för att passa alla typer av laster som fartyget kan frakta
  • Ett effektivt tankrengöringssystem

För mer information om de tekniska punkterna ovan, v.v. se
http://news.cision.com/se/concordia-maritime/r/concordia-maritime-tar-leverans-av-nasta-generations-kemikalie--och-produkttanker,c9752552


Tekniska fakta för ett IMOIIMAX-fartyg:
Längd 183 meter; Bredd 32 meter; Dödvikt 50.000 ton

För ytterligare material, se Concordia Maritimes hemsida, www.concordiamaritime.com

För mer information, v.v. kontakta:
Kim Ullman
VD
Concordia Maritime AB
Tel +46 31 855003
Mobil +46 704 855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com

Concordia Maritime
är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com     

PDF