Inbjudan till telefonkonferens/­audiosändning

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 19 februari 2015, kl 15.30 CET.

Bokslutskommunikén (publiceras den 19 februari 2015) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på: +46 8 566 426 61

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_0219_Concordia_Maritime/view

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Bokslutskommunikén via Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.