INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 13 augusti 2015, kl 15.00 CEST. Delårsrapport Q2 2015 (publiceras den 13 augusti 2015, cirka 14.30) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46 8 566 426 96 
UK: +44 203 428 14 16 
US: +1 855 831 59 44

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_0813_Concordia_Maritime_Q2_Report/view

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av delårsrapporten

Q2 2015 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF