INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 11 november 2015, kl 15.00 CET.

Delårsrapport Q3 2015 (publiceras den 11 november 2015) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46 8 566 426 69
UK: +44 203 428 14 32
US: +1 646 502 51 18

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_1111_q3/view


Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av delårsrapporten Q3 2015 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.


Concordia Maritime
är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com

PDF