Leverans av inhyrt Suezmaxfartyg

Concordia Maritime har nu tagit leverans av ännu ett inhyrt Suezmaxfartyg. Fartyget levererades i Singapore den 21:e juli och är nu ute på sin första längre resa. Chartertiden löper över ett år, med option för ännu ett år. Concordia Maritimes position i fartyget motsvarar en andel om 50 procent.

Fartyget är på 158.000 mt dödvikt och byggt i Sydkorea 2012. Genom leveransen stärks Concordia Maritimes position i det intressanta och starka Suezmax-segmentet. Concordia Maritime har nu tre Suezmaxfartyg i flottan, ett helägt och två inhyrda (motsvarande en andel om vardera 50 procent). Fartygen sysselsätts inom ramen för Stena Sonangol Suezmax-poolen.

 "Vi stärker nu vår närvaro på den starka Suezmax-marknaden ytterligare. Segmentet har utvecklats väldigt starkt under 2015 och vi förväntar oss en fortsatt robust marknad även framöver, säger Kim Ullman, CEO Concordia Maritime.