Stena Paris mottog pris för räddningsinsats

Häromdagen hölls den årliga belöningsdagen vid Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Kapten Sachin Srivastava på Concordia Maritime-fartyget Stena Paris fick motta ett pris för sin livräddande insats av ett svenskt par i sjönöd på Stilla Havet.

Det var i augusti förra året som Stig och Siv Bodin råkade ut för dåligt väder när de befann sig i södra Stilla Havet, 230 km nordöst om Cook-öarna. Masten gick av tvärs över däck och båten började driva okontrollerat. Nödsignalen nådde Stena Paris som var det närmaste fartyget. Kapten Sachin Srivastava satte kurs mot haveristen och kunde efter 13 timmar rädda det nödställda paret och säkert ta dem ombord.

Siv Bodin äntrar Stena Paris i samband med räddningsaktionen

Kapten Sachin Srivastava kom ända från Mumbai till Sjöräddningssällskapet i Göteborg för att ta emot sin sjöräddningsbelöning

Kim Ullman, VD Concordia Maritime tillsammans med Carl-Johan Hagman, ordförande Concordia Maritime och kapten Srivastava i samband med den högtidliga prisutdelningen