Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2017

 • Totala intäkter kvartal 4: MSEK 193,8 (278,5), Helåret 2017: MSEK 827,5 (1038,2)
 • EBITDA kvartal 4: MSEK 10,1 (108,4), Helåret 2017: MSEK 51,3 (319,9)
 • Resultat före skatt kvartal 4: MSEK –42,0 (33,5), Helåret 2017: MSEK –660,2 (56,9)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 4: SEK –0,88 (0,72), Helåret 2017: SEK –13,83 (1,46)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Inhyrning av ett ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Bulk.
 • Avtal tecknat om förlängning av ett ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Bulk. Avtalet är på ett år.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury. Därmed har bolaget haft fyra år i rad utan LTI.
 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0 (0,5) SEK/aktie.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inkontraktering av ytterligare två MR (ECO)-fartyg.

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 827,5 (1038,2)
 • EBITDA, MSEK 51,3 (319,9)
 • EBITDA, MUSD 6 (37,4)
 • Rörelseresultat, MSEK –624,6 (82,7)
 • Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –186,5 (56,9)
 • Resultat före skatt, MSEK –660,2 (56,9)
 • Resultat efter skatt, MSEK –660,2 (69,5)
 • Soliditet, % 41 (50)
 • Räntabilitet på eget kapital, % –41,7 (3,6)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 335,5 (507,4)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK –13,83 (1,46)
 • Eget kapital per aktie, SEK 25,6 (43,78)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

PDF