Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com). 

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2018. Årsstämman hålls den 24 april 2018.

PDF