Concordia Maritime arrangerade lyckad skräpplockningsaktivitet i Långedrag

För att sätta ljuset på de stora miljöproblemen som orsakas till följd av nedskräpning anordnade Concordia Maritime i lördags en skräpplockningsaktivitet i Långedrag, strax utanför Göteborg. Aktiviteten ägde rum i samarbete med den ideella organisationen Håll Sverige Rent och seglarklubben GKSS. Representanter från Concordia Maritime, andra Stena-bolag, medlemmar från GKSS och boende i närområdet hjälpte alla till att städa strandremsan längs med hamnen i Långedrag.

Håll Sverige Rents representanter var på plats för att informera om framför allt den marina nedskräpningen, vilka följder den har och hur den kan stoppas. Några fakta att notera: 80 % av allt skräp kommer från land. År 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven. 1 m3 = 5 badkar skräp flyter iland varje timme längs Bohuskusten. Plast blir Mikroplast blir Nanoplast, som aldrig kommer att försvinna och som man inte kan förutse följderna av. För mer fakta; se www.hsr.seFoton: Magnus Gotander

”Som rederi tycker vi det är extra viktigt att ta ett miljöansvar för haven och inom vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi såväl på säkerhet, som transporteffektivitet och arbetsgivaransvar. Genom vårt samarbete med Håll Sverige Rent vill vi nu dessutom visa ett bredare och praktiskt engagemang, samt även bidra till att viktig information sprids om vilka åtgärder som kan vidtas”, kommenterar VD Kim Ullman, Concordia Maritime.

”Vi är tacksamma för samarbetet med de bolag och organisationer som bidrar till att sprida vårt budskap. En skräpplockardag är en viktig del i vårt praktiska arbete att väcka miljöintresset men också ett betydelsefullt sätt att medvetandegöra omfattningen av nedskräpningen”, säger projektledare Andreas Frössberg, som informerade om Håll Sverige Rents viktiga arbete.

”Med havet som vår spelplan är absolut detta ett initiativ som vi vill stötta och vi tyckte upplägget med Håll Sverige Rent och Concordia Maritime var klockrent. Nedskräpning av haven är för seglare den mest påtagliga förändringen i miljön och därför är alla engagemang, symboliska eller inte, av högsta prioritet. Vi hoppas få göra detta med Concordia Maritime igen”, säger John Holmgren, styrelsemedlem GKSS.

Utöver lördagens skräpplockningsaktivitet har Concordia Maritime också tagit initiativ till att utveckla en webbutbildning tillsammans med Håll Sverige Rent. Syftet är att sprida kunskap om plast i havet samt att öka engagemanget hos allmänhet och personal. Lansering äger rum via hemsidan www.concordiamaritime.com under november.

För mer information, v.v. kontakta:

Kim Ullman
VD
Concordia Maritime
Tel 031 855003
Mobil 0704 855003
kim.ullman@concordiamaritime.com     

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime 
Tel 031 855009
Mobil 0704 85 50 09   
ola.helgesson@concordiamaritime.com    
Andreas Frössberg
Projektledare
Håll Sverige Rent
Tel 08 505 263 00
Mobil 070 723 71 87
andreas.frossberg@hsr.se

Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Organisationen samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. www.hsr.se

Concordia Maritime
är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com  

               

PDF