Concordia Maritime ökar engagemanget för renare hav

Att arbeta proaktivt med information och utbildning för att stoppa nedskräpningen är det bästa sättet att minska problemet med plast i haven. Detta synsätt har Concordia Maritime anammat och etablerar därför samarbete med den ideella organisationen Håll Sverige Rent (HSR). En webbutbildning ska tas fram för att sprida kunskap och öka engagemanget hos allmänhet och personal. Dessutom finns ambitionen att bidra till att minska nedskräpningen av plast längs Sveriges västkust genom praktisk plastinsamling.

”Det är livsavgörande för allas vår framtid att värna om haven och vi som rederi har här en viktig roll. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete finns såväl säkerhet, transporteffektivitet som arbetsgivaransvar, men vi vill också ta ett tydligt miljöansvar. Med utgångspunkt i respektive organisations position har Håll Sverige Rent och Concordia Maritime ett gemensamt intresse av att verka för att minska nedskräpningen och genom det minska problemet med plast i hav. Vi ser fram emot ett givande samarbete,” kommenterar Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime.

Concordia Maritime startar nu arbetet med en webbutbildning om vikten av att hålla haven rena. Företaget kommer även att vara med under Håll Sverige Rent-dagen den 15 september då vi arrangerar en skräpinsamlingsaktivitet utefter kusten. Håll Sverige Rent-dagen är en del av en global kampanj som går under namnet World Clean Up Day och som arrangeras i ca 150 länder.

”Vi är många som måste samverka om vi ska kunna vända den negativa trenden med all plast som hamnar i våra hav. Att Concordia Maritime nu väljer att både stärka sin egen kunskap och medverka i skräpinsamlingar är goda nyheter”, säger Joakim Brodahl, Verksamhetschef HSR.

”Vår avsikt är också att kommande år stödja Håll Sverige Rents arbete i skolorna. Då kommer vi även att delta i och engagera oss i ett antal strandstädardagar där vi själva och andra frivilliga samlar skräp på stränder,” avslutar Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime.

Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. http://www.hsr.se/ 

För mer information, v.v. kontakta:

Kim Ullman VD, Concordia Maritime
Tel 031 855003
Mobil 0704 855003
kim.ullman@concordiamaritime.com

Ola Helgesson CFO, Concordia Maritime
Tel 031 855009
Mobil 0704 85 50 09
ola.helgesson@concordiamaritime.com

Joakim Brodahl Verksamhetschef, Håll Sverige Rent
Tel 08 505 263 00
Mobil 070 728 64 50
joakim.brodahl@hsr.se

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com  

PDF