Concordia Maritime samarbetar med Havsmiljöinstitutet för mätning av mikroplast i världshaven

Concordia Maritime har i samarbete med statliga Havsmiljöinstitutet inlett en förstudie som ska utröna möjligheten att samla in viktig information om mängden mikroplast i världshaven. Genom att placera en insamlingsanordning på ett tankfartyg kan vattenprover insamlas under färd för att sedan analyseras av forskare. Syftet är att dra slutsatser om mikroplastens omfattning, utbredning och eventuella konsekvenser för levande organismer.

Förstudien finansieras av Concordia Maritime och genomförs förutom Havsmiljöinstitutet i samarbete med Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs Universitet och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). Mängden mikroplast i världens hav har blivit ett allt mer uppmärksammat problem men det finns ännu så länge ingen fullvärdig kunskap om varken mängder eller konsekvenser för miljö och organismer.

"Eftersom vi är ett rederi är det naturligt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på havsmiljön. Vi är glada att kunna förverkliga denna viktiga studie och positiva till att gå vidare med att använda våra fartyg till att samla havsvattenprov, som sedan kan användas för vidare analyser och forskning. Förstudien startar nu och om utvärderingen blir positiv kommer genomförande av projektet att pågå under ett par år,” säger Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime.

”Havsmiljöinstitutet vill öka förståelsen om havsmiljöproblemen och vad vi kan göra åt dem. Vi sammanställer vetenskaplig kunskap från olika ämnesområden och bistår myndigheter och andra aktörer inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens. Förstudien som vi nu startar med Concordia Maritime ligger väl i linje med vår övriga verksamhet och vi är glada över att vara en del av det här viktiga projektet,” säger Kajsa Tönnesson, föreståndare på Havsmiljöinstitutet.

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet. http://www.havsmiljoinstitutet.se/  

PDF