Delårsrapport 1 januari–30 juni 2018

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 227,0 (211,1)
  H1: MSEK 426,6 (436,0)

 • EBITDA
  Q2: MSEK –9,3 (10,0)
  H1: MSEK –2,3 (39,3)

 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK –57,0 (–43,9)
  H1: MSEK –95,7 (–85,1)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK –1,19 (–0,92)
  H1: SEK –2,01 (–1,78)

Händelser under andra kvartalet

 •  Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury. 
 •  Inkontraktering av tre Suezmaxfartyg (50% andel) 
 •  Inkontraktering av två MR (ECO) fartyg (50% andel)

Händelser efter kvartalets utgång

 •  Inkontraktering av ett Suezmaxfartyg (50% andel) 
 •  Utkontraktering av Stena Paris på 12 månader 

Nyckeltal

 •  Totala intäkter, MSEK 426,6 (436,0)
 •  EBITDA, MSEK –2,3 (39,3)
 •  EBITDA, MUSD –0,3 (4,4)
 •  Rörelseresultat, MSEK –91,9 (–69,9)
 •  Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –95,7 (–85,1)
 •  Resultat före skatt, MSEK –95,7 (–85,1)
 •  Resultat efter skatt, MSEK –95,7 (–85,1)
 •  Soliditet, % 41 (49)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % –54 (–3)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 185,0 (281,0)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK –2,01 (–1,78)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 25,94 (38,29)
 •  Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2018 klockan 14:00.  

PDF