INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 24 april 2018, kl 16.00 CEST. Delårsrapport Q1 2018 (publiceras den 24 april 2018) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD 
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642662  
UK: +442030089802 
US: +18557532235 

Länk till audiocasten:
https://tv.streamfabriken.com/concordia-q1-2018 

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q1 2018 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF