INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 14 augusti 2018, kl 15.00 CEST. Delårsrapport Q2 2018 (publiceras den 14 augusti 2018) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
O
la Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642662
UK: +442030089802
US: +18557532235

Länk till audiocasten: 

https://tv.streamfabriken.com/concordia-q2-2018  

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q2 2018 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF