INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 8 november 2018, kl 15.00 CET. Delårsrapport Q3 2018 (publiceras 8 november 2018) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:

UK: +442030089802   

SE: +46856642696 

US: +18558315946 

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk: 

https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q3-2018  

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q3 2018 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF