Stark avslutning på året

Vi har i våra tidigare marknadsutsikter konstaterat att tankmarknaden till naturen är volatil och att vändningar kan komma snabbt. Tydligare exempel på detta än utvecklingen under de senaste månaderna får man leta efter.

Redan när vi i årsredovisningen för 2017 gav vår syn på marknaden förutspådde vi en successiv vändning under 2018. I delårsrapporten för första kvartalet 2018 specificerade vi sedan att uppgången skulle komma under andra halvåret. Nu, i slutet av december kan vi konstatera att det också var precis så det blev.

Från oktober har det skett en remarkabel uppgång inom så gott som samtliga segment. Fraktraterna ligger nu på nivåer vi inte sett på flera år. I september var intjäningen för ett suezmaxfartyg cirka USD 10 000 per dag. Nu, i mitten av december ligger den runt USD 35 000 per dag – och då har den ändå gått ner en aning de senaste veckorna. Även produkttank raterna har stärkt sig rejält som grafen nedan visar, naturligtvis med viss eftersläpning då råoljan var tvungen att komma fram till raffinaderierna först.

Som vi tidigare konstaterat beror uppgången huvudsakligen på att Opec, USA och Ryssland sedan juli gradvis kraftigt ökat produktionen av olja. Ökningen är i sin tur en direkt följd av att lagernivåerna kommit ner och nu ligger på nivåer som motsvarar genomsnittet för de senaste fem åren.

Opec och andra stora producenter har nu meddelat att de kommer dra ner produktionen med sammantaget cirka 1,2 miljoner fat olja per dag. Neddragningen kommer sannolikt ha en viss dämpande effekt på tankmarknaden. I det kortare perspektivet förväntar vi oss att raterna går ner från de höga nivåer vi sett under de senaste veckorna. Det kommer sannolikt inte röra sig om några dramatiska fall då den amerikanska oljeexporten delvis neutraliserar Opecs neddragning. Lagernivåerna har inte stigit till några extrema nivåer och neddragningen beror snarare på för stor tillgång på olja än vikande efterfrågan. Tvärtom tror vi att det lägre oljepriset kommer att ytterligare stimulera efterfrågan och konsumtion.

Så, sammanfattningsvis är vi glada över att marknaden har utvecklats i den riktning vi förutspådde. Vi ser nu fram emot ett spännande 2019. Och med detta sagt återstår bara att önska en god jul och ett gott nytt shipping-år!

Kim Ullman,
VD