Små förbättringar i produkttank, fortsatt tungt för råoljetankers

Marknaderna tuggar på ungefär som de började året, dvs fortsatt riktigt tungt för råoljetankers och mediokert (dvs inte lika dåligt) för produkttank – men med små förbättringar i sikte för produkttanksegmentet.

De små förbättringarna inom produkttanksegmentet blir tydliga om man tittar på kombinationstrafiken i Atlanten. De stora traderna där är bensin från Europa till USA och sedan tillbaka med diesel från USA till Europa. I takt med att lagernivåerna nu successivt minskar, överlag men speciellt för produkter, så börjar den marknaden nu utvecklas positivt. Under det fjärde kvartalet 2017 genererade atlanttrafiken i snitt ca $9,000/dag. Nu under januari och februari 2018 har det snittet stigit till dryga cirka $13,000/dag och är i skrivande stund ca $15,000/dag. Fortfarande relativt lågt – men trenden är positiv.

Kylan och isläget i Nordeuropa (och östra Kanada) innebär nu en fraktpremie för is-klassat tonnage för affärer i dessa vatten - och detta kan hålla i sig hela mars månad och kanske delvis in i april. Isläget medför även att resorna ofta tar lite längre tid att utföra, vilket drar kapacitet.

Den extremt låga råoljetankmarknaden förklaras huvudsakligen av att det inom VLCC-segmentet (Very Large Crude Carriers) har levererats många nya fartyg de sista 3–4 månaderna, framför allt till redare i Kina och Mellanöstern, vilket minskat antalet tillgängliga laster på spotmarknaden. Och detta i ett läge där Opec och även länder utanför Opec har stora produktionsnedskärningar, vilket per automatik ger mindre efterfrågan på tanktonnage.

De dåliga marknaderna har dock resulterat i en ökad utskrotningstakt. 2015 såldes ca 20 tankfartyg till skrot och lika många 2016. 2017 växte den siffran till ca 60 fartyg och de två första månaderna i år har nu 32 fartyg sålts till skrot, dvs redan halva 2017 relativt höga årstakt. Dålig marknad och höga skrotpriser samarbetar här bra och den högre utskrotningen påverkar fartygsbalansen positivt.

Ser vi till produktion och konsumtion av olja i USA kan vi konstatera att den amerikanska råoljeproduktionen fortsätter att öka och nu har sprängt 10 million fat om dagen-vallen. Även USAs oljekonsumtion fortsätter att stiga och ligger nu på drygt 20 millioner fat om dagen. Det betyder att hälften av behovet fortfarande tillgodoses via import av både råolja och produkter. Det intressanta är att de även exporterar råolja (ca 1,5 MBD) och där det mesta säljs långväga till Fjärran östern, men även Europa, vilket kan ge intressanta lastkombinationer för stora råoljetankers. Även exporten av raffinerade produkter till Sydamerika, Västafrika och Östern ökar.

Efter några tuffa år tjänar nu i stort sätt alla oljebolag mycket pengar igen – och de är väldigt nöjda med att de använt oljeprisfallet som började 2014 till att trimma kostnaderna så att de idag faktiskt har ett högre fritt kassaflöde, med oljepris på $60/fat, än de hade när priset var $90+.

Summa summarum – världsekonomin går bra, oljekonsumtionen stiger och nu väntar vi ”bara” på att lagren når en sådan nivå att Opec och non-Opec går tillbaka till normal produktionsnivå – dvs en ökning med ca 1,6 millioner fat om dagen. Då kommer tankmarknaden tillbaka – och vi tror fortfarande att det sker någon gång andra halvåret i år.