Mediokert för produkttank – rekordlågt för råoljetankers

Uppgången i produkttankmarknaden i Atlanten, som vi skrev om i december, höll i sig under andra hälften av december och första delen av januari med nivåer uppe på runt $15,000/dag. Mellanöstern höll sig stark under december men tappade under jul och nyåruppehållet medan Fjärran östern trampade fram runt mediokra $10-12,000/dag. Under senare delen av januari har även Atlantmarknaden mattats av och raterna ligger nu strax under $10,000/dag och ca $7,500 på en World Wide basis. 

Vi har inte haft de sedvanliga vinterförseningarna och annan väderpåverkan i Europa medan kylan i USA och Kanada har i alla fall producerat en del bra avslut för is-klassade fartyg i St Lawrence floden. Om det kallare vädret i Nord Europa håller i sig kommer raterna troligtvis börja röra sig uppåt igen.

Stora råoljetankers har upplevt sitt sämsta januari sedan 2012, med rater för t ex Suezmax tankers mellan $5,000 och $10,000/dag på rundresebasis (bättre om man kan kombinera förstås). Det finns många förklaringar till detta men den främsta är fortfarande Opecs produktionsneddragning. Därtill kommer även att Kinas import i december var något mindre än vanligt - och då dessutom prioriterade kinesiska fartyg.

Sett till året som helhet blev 2017 precis så dåligt som vi förutspått. Till de främsta orsakerna hörde extremt höga lagernivåer, vilka byggdes upp under 2015 och halva 2016. Användning av lagrad olja i konsumtionsländer har medfört en minskad efterfrågan på tanktransporter. Lagren var höga även i början av 2017 men har sedan förra våren, till följd av Opecs neddragning i produktion, minskat kraftigt. I mitten av 2018 väntas de ha kommit ner till normala nivåer.

Tittar vi framåt tror vi fortfarande på en förbättring under andra halvåret 2018.  Vill i detta sammanhang passa på att upprepa en del av vad vi tryckte på i den nyligen publicerade bokslutskommunikén för 2017:

  • Världsekonomin går bra och den globala oljekonsumtionen väntas öka med mellan 1,4 och 1,7 miljoner fat om dagen under 2018. Vi tror att Opec och andra oljeproducerande länder kommer att återgå till normal produktionstakt igen i H2 2018 - ca 1,5 millioner fat om dagen - vilket kommer att bidra till ett rejält ökat transportbehov
  • Lägre tillväxt i flottan. På utbudssidan är orderboken relativt låg och nettotillväxten av nya MR-fartyg väntas 2018 uppgå till endast ca 2 procent, jämfört med ca 4,5 procent 2017. Därtill kommer hårdare miljökrav, såsom vattenballastkonventionen och det nya svaveldirektivet 2020, öka incitamenten för utfasning och skrotning av äldre tankfartyg.

Sammantaget gör detta att vi förväntar oss en ökad efterfrågan på tanktransporter och en successivt mer balanserad och starkare tankmarknad under andra halvåret 2018.

Som sagt, nu ser vi framåt!

Fortsätt gärna att följa våra kommentarer om marknadens utveckling på concordiamaritime.se eller via twitter!

Kim Ullman, VD